• Eravis

Doğru Bilinen Yanlışlar


Yapay görme projelerindeki doğru bilinen yanlışlar

nelerdir?

Yapay görme projelerinde en çok doğru bilinen yanlış sistem seçiminin yapılması aşamasındadır.

Kalite kontrol uygulamalarına yönelik yapay görme uygulamaları çözüm şekli bakımından “Akıllı Kamera” ve “PC Tabanlı Sistemler” olarak ikiye ayrılır. Akıllı kamera kullanarak uygulamaların gerçekleştirilmesi en sık karşılaşılan çözüm şeklidir. Akıllı kameralar, gömülü işlemci ve kamera ile bütünleşik komple bir çözüm sunar. Kameradan görüntünün alınması ve bu görüntünün işlenerek sonuçların elde edilmesi tek bir yerde olur, ekstra bir bilgisayarın ve ara bileşenlerin kullanılmaması hem maliyet hem de kablolama açısından avantaj sağlar. Programlama kolaylığı, akıllı kamera üretici firmalarına göre değişmektedir. Her markanın kendine özgü bir arayüz programı mevcuttur.

Akıllı kameraların programlanması için genelde bir bilgisayar ile bağlantısının yapılması gerekmektedir. Programın revize edileceği ya da parametrelerin değiştirilmesi gerektiği gibi durumlar olduğunda her seferinde bilgisayar bağlantısının yapılması akıllı kameralar için dezavantajlı bir durum oluşturmaktadır. Bu sebepten uygulamalarda genelde bir bilgisayar da akıllı kameralara bağlı olarak yer almaktadır. Banner, Cognex, Matrox ve Datalogic gibi bazı akıllı kamera markaları da bu dezavantajlı duruma çözüm getirmek için kamera ile direkt bağlanabilecek ve programlanmasının yapılabileceği dokunmatik ekranlar sunmaktadır.

PC tabanlı sistemlerde ise endüstriyel kamera ayrı, kameradan alınan resmin işlenmesini sağlayacak program ayrı bir şekilde tedarik edilmektedir. Akıllı kamera üreticisi firmalar aynı zamanda bu programları sağlamaktadır, bu yüzden programlaması da genelde kendi geliştirdikleri arayüzleri ile aynı şekildedir.

PC tabanlı sistemler akıllı kameralı sistemlere göre çok daha esnektir. Programlama yapısına

kullanıcı tarafından ek yazılımlar da kolaylıkla ilave edilebilmektedir. Bu durum, komplike ve özelleştirilmiş uygulamalarda PC tabanlı sistemlerin bir adım öne çıkmasını sağlamaktadır.

Maliyet açısından bakıldığında markalara göre değişmek ile birlikte, akıllı kamera uygulamaları genelde daha uygun olmaktadır. Ancak çoklu kamera kullanımının olduğu durumlarda bu işleyiş tersine dönebilmektedir. Örneğin bir uygulamada farklı yönlerden ürün resminin çekilmesini sağlayacak 5 adet kamera gereksinimi var. Bir endüstriyel kamera maliyetinin, akıllı kamera maliyetine göre yaklaşık onda biri kadar olduğu düşünüldüğünde projenin toplam maliyeti açısında PC tabanlı sistemin kullanılması çok daha avantajlı olabilecektir. Sistem seçimi uygulama tipine göre değişkenlik göstermektedir ve projeye göre en uygun çözüm şekli projede kullanılmalıdır.

Bir diğer doğru bilinen yanlış, kullanılan akıllı kamera markasının bir yapay görme projesinin en önemli unsuru olduğudur. Oysaki kamera özelliklerine bakacak olursak tüm akıllı kamera markalarının piyasadaki aynı görüntü sensörü üreticileri ile çalıştığını ve kullanılan sensör özelliklerinin hemen hemen aynı olduğunu görebiliriz. Akıllı kamera markaları arasındaki fark, geliştirdikleri görüntü işleme yazılımları ve kullanıcıya sağladıkları bu yazılımları kullanmak için gerekli olan arayüz programıdır. Bu sebepten sistemde kullanılacak akıllı kameraların özellikleri ve hangi projelerde kullanılıp hangi projelerde kullanılamayacağı ile ilgili olarak iyi bir araştırma yapılmalıdır. Bu durum, bir yapay görme projesindeki en önemli unsurun bu kamerayı uygulayacak olan proje firmasının bilgi birikimi olduğunu göstermektedir. Bir yapay görme projesinin doğru bir şekilde çalışması için kullanılan kamera özellikleri ve yazılım dışında bir unsur daha bulunmaktadır. Bu unsur, incelenecek olan parçanın doğru bir şekilde aydınlatılmasıdır. Yapay görme projelerinde kusursuz bir sistem ortaya çıkarılması için doğru bir ışıklandırma sisteminin kullanılması şarttır. Kullanılan aydınlatmanın tipi ve obje-kamera-ışık arasındaki konumlama çok önemlidir. Örneğin, objenin sadece siluetinin görünmesinin gerekli olduğu ve hassas bir ölçüm işlemi yapılacak bir proje için arkadan ışıklandırma yani back-lighting yöntemi kullanılmalıdır. Hangi ışığın hangi açıda konumlanması da proje uygulama firmasının bilgi birikimi ve bu konudaki uzmanlığı ile ilişkilidir.

Sonuç olarak, bir yapay görme projesi için kullanılacak sistem ekipmanlarının seçimi, sistem dizaynı ve programlama en önemli unsurlardır. Akıllı kameranın her şeyi kendiliğinden yapacağı düşünülmemeli, tüm proje uygulamaları için uzman seviyesinde görüntü işleme bilgisinin de gerekli olduğu bilinmelidir. Aksi takdirde, uygulamalar başarısız olabilir ya da hatasız parçalar için de hatalı olarak sonuç üretilmesi ile verimsiz bir sistem ortaya çıkabilir.

#akıllıkamera #yapaygörme #görselkontrol

75 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör